فروشگاه اینترنتی پارچه قارونی

آموزش خیاطی به روش مولر و پسران - بخش اول

در این مقاله آموزشی دنباله دار، خیاطی از صفر تا صد به روش مولر آموزش داده می شود. پس با قارونی تکس باشید.

اندازه گیری قسمت های مختلف بدن

برای رسم الگوی های پایه پیراهن به اندازه اصلی و فرعی نیاز میباشد

اندازه های اصلی

 • بلندای تمام قد
 • دور پستان (سینه)
 • دور کمر
 • دور باسن
 • قد آستین

اندازه های فرعی

 • بلندی کف حلقه آستین
 • قد بالا تنه پشت از مهره برجسته گردن تا کمر
 • قد بالا تنه پشت از مهره رجسته گردن تا باسن بزرگ
 • قد یا بلندی لباس
 • پهنای پشت یقه
 • بلندی مرکز سینه با اندازه پشت یقه
 • بلندی مرکز سینه بدون اندازه پشت یقه
 • قد بالا تنه جلو با اندازه پشت یقه
 • قد بالا تنه جلو بدون اندازه پشت یقه/li>
 • کارور پشت
 • گشادی کف حلقه آستین
 • کارور جلو

بلندی تمام قد

بلندای تمام قد در آموزشی خیاطی به روش مولر

بدون کفش کنار دیوار بایستید. گونیا را روی سرطوری قرار دهید که با دیوار یا خط کش پشت سر که برای این منظور تعبیه شده است زاویه قائمه تشکیل دهد. خط افقی گونیا را علامت گذاری کنید و از زمین تا این نقطه را اندازه بگیرید.

دور پستان (سینه)

دور پستان سینه در آموزشی خیاطی به روش مولر

متر را روی خط مرکزی پشت قرار دهید و آن را از زیر بغل و روی دو نوک پستان عبور دهید و تا خط مرکزی پشت را به طور دقیق اندازه بگیرید.

توجه : دور پستان با دور سینه در دو قسمت متفاوت اندازه گیری میشود

منظور از دور سینه خط کف حلقه آستین جلو و پشت است و دور پستان چند سانتی متر پایین تر از خط دور سینه و روی برجستگی پستان است که در الگو سازی در ایران دور سینه و دور پستان را از یکدیگر تفکیک نمیکنند و هر دو اندازه را به غلط دور سینه می نامند . در حالی که در روش الگوسازی متریک زنانه و یا مولر یا اس مد در وکلمه متفاوت است.

منبع : کتاب الگوسازی برای پیراهن و بلور به روش مولر و پسران

مطالب مرتبط

فروشگاه اینترنتی پارچه قارونی