سوالات فروش پارچه پیراهن مردانه

پارچه پیراهن مردانه به چه صورت فروخته می شود؟